రెండు జంటలు 8

By | February 1, 2019

telugu sex stories telugu boothu kathalu రెండు జంటలు 8 తన పెదవులమీద రఫ్ గున్న పెదవులు ఒత్తుతావుంటె కండ్లు తెరిచె సింధు… ముందు గౌతం… ఖాలి లుంగి చుట్కోని , కొద్దిగ మంచం మీదకొంగి నైటిలనుంచి పైకి పొంగుతున్న తన అందాల్ను, ఎఱ్ఱబారిన కండ్లతో తాగుతున్నడు… భర్త లెక్క సున్నితంగ కాక చాకలి బండలెక్కున్నది ఛాతి…దాని పైన సన్నగ వెంట్రుకలు… దినాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తడేమో కండలు తిరిగున్నయ్ వాని దండలు… డేరా లెక్క లేచున్నది వాని లుంగి ముందు భాగం… ఆ ఎత్తు చూడంగనె గుబగుబలాడె సింధు గుండెలు… భయమ్తొ ఇంకింత పొంగినయే ఆమె సండ్లు,

ముందుకొంగిండు ముద్దుపెట్కోనికె…
…గుబుల్ గుబులుగ సండ్లకు ఓ చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకుంట ,ఓపెన్ ఉన్న నైటీ బటన్లు పెట్టుకుంట లేవబోయె…
…జల్దేమున్నది!?…అనుకుంట అల్కగ భుజాలను పట్టి పండబెడ్త ఆమె మీదెక్కిపోయె వాడు , …
… సి స్ట ర్ …అనుకుంట గిదేం పని… అంట తప్పించుకోనికె పెనుగులాడబట్టె సింధు…
…అందరున్నపుడు సిస్టర్ .. ..ఎవ్వరు లేకపోతె ..సిస్టర్ ఇన్ లా!… అనుకుంట , సింధు నోట్ల నుంచి మాట బైటికొచ్చె లోపల్నే ఆమె పెదాలను బంద్ చేసె తన పెదవులతొ..
.. మనసు ..ఇడిపించుకో!..అని చెప్తావున్నా, వాని నోట్లకెల్లి వచ్చె బిర్యాని వాసన మత్తెక్కించసాగె… వాని చేతులు ఆమె సండ్లను మెత్తగ పిసకబట్టె… తొడల మధ్య చెరుకు గడ లెక్కున్నదేదొ గుచ్చుకుంటాఉంటే , వాని పెదవులు తన నొర్ల ఊరె నీళ్ళను పీల్చుకుంటావుంటె, … తప్పు తప్పనుకుంటనె వాని దండలను నిమరబట్టె ఆమె చేతులు..
…ఆమె లొంగుబాటును గుర్తుపట్టంగనె …మన మద్య గిదెందుకు?…

అనుకుంట , తన పిఱ్ఱలను కొంచెం పైకెత్తి , అప్పటికె మోకాళ్లమీదికొచ్చిన ఆమె నైటీని తలమీదికెల్లి గుంజి పక్కకిసిరి , మర్ల ఆమె సండ్ల మీద దాడి చేసె…
…ఛీ…ఏ మొగోడైన గింతె..ఆడది దొరకంగనె పువ్వులెక్క నలిపేస్తరు … అనుకుంట , నడుము అటు, ఇటు తిప్పేస్త , మీదెక్కినోడ్ని పక్కలకు తోసె ప్రయత్నం చేసె సింధు…
…ఏఁ…కొత్తగైనట్లు చేస్తున్నవేంది?!… అనుకుంట , రెండు చేతుల్త ఆమె పంగల నిప్పుకుంట వాని మధ్యల కప్పలెక్క కూర్చుండి , సుల్లిని ఆమె పూరెమ్మలకు రుద్దబట్టె… వాని చేష్టలకు గరమైపోయెనేమొ , తడిబారి, విచ్చుకోబట్టె అవి… తయారున్నదిది… అనుకుంట ఒక్క ఝట్కల మడ్డను దింపె వానిని చీల్చుకుంట..
.. అఁ..మ్మ్ ..మ్మ!..అని సన్నగ మూల్గుత , తొడలింకింత ఇప్పుకుంట నడుమెత్తె …
… ఇంతల ఆమె చెవిల.. ‘హు..హు..హూ…’ అనె రొప్పులినబడబట్టె… మగోంళ్ళందరు ఇట్లనే ఆత్రంగుంటరేమొ!… ఎంతసేపు దెం గు త డో వీడు… అనుకుంట పంగలింకింత ఇప్పి , మడమలు వాని పిక్కల

మీదొత్తుత, నడుమెత్తబట్టె , దెబ్బదెబ్బకు చిక్కటి జిగురు సన్న సన్నగ ఒదులుకుంట…
..కాని , రోజులెక్కనే రెండు మూడు నిముషాలల్ల …హాఁ…హాఁఁ…హాఁఁఁ…అనొర్లుకుంట, పల్చటి జిగురొదులుకుంట ఆమె మీద సోలిపోయె…ఉస్సురుమనిపించె ప్రాణం… ఛీ !…ఈడు గూడ ఇంతేనా!…అనుకుంట మీదున్న మనిషిని పక్కకు దొర్లించి, మొఖం చూసె సింధు… చంద్ర!…… ఇంత సేపు మీ దూ గి నో డు భర్త!…ఆ గౌతం గాడు కాదు , అని అర్థం కాంగనే మనసంత అదొ లెక్కైపోయె..ఇట్లైనందుకు సంతోషించాల్నో , విచారించాల్నో అర్థంగాలె . చివ్వరకు ..అయ్య!! , ఎసొంటి కలలుగంటున్న!..ఏమౌతున్నది నాకు!?… అని బాధ పడుత ఇంకొక పక్కకు తిరిగి కండ్లు మూస్కొనె…
ఇంతల …మళ్ళ పండుకుంటున్నవా?… అనుకుంట ఆమె

నడుమట్టుకొని తన దిక్కు తిప్పుకొని, .. ఇయాల జబర్దస్ గ చేసినవే బిర్యాని!…వారం వారం ఇట్లనే చేస్తె మన కలలు పండుతయి…అనుకుంట ఆమె చెక్కిళ్ళమీద , పెదవుల మీద ముద్దులు కురిపించె చంద్ర…
.. మగోండ్ల మనసులకు దారి కడుపులకెల్లి ఉంటదంటరు!..అని మనస్సుల్నే నగుకుంట , …నువ్ తేవాలెగాని నేనెందుకు చెయ్య!…అని పైకి అనుకుంట , భర్త కౌగిట్ల ఒదిగిపోయె సింధు…
… కొంచెంసేపు ప్రేమగ ఆమె వెంట్రుకలు సవరిస్త , వీపు నిముర్త గడిపి , …లేచి తయారుగా!…సిన్మ చూసొద్దం…పోత పోత రెండు టికెట్లిచ్చి పోయిండు గౌతంగాడు!…అంట చంద్ర గూడ మంచం దిగె… ..మటన్ బిర్యాని తినబెట్టినందుకేమొ!?..అని చంద్రతోఅనుకుంట , … పైట చాటు అందదాలను చూడనిచ్చినందుకేమొ…అని మనస్సుల అనుకుంట సింధు గూడ మంచం దిగి … ముందు నన్ను పోనీండ్రి …అనుకుంట బాత్రూంల జొచ్చె …ఆమె ముఖం కడిగి బైటకు రాంగనె చంద్ర లోపలకు ఉరికె,
…ఆయన బైటకెళ్ళె లోపల్నె బ్రా ఎక్కించు కోవాలె…లేకుంటెనా! .. అని ఎఱ్ఱబడ్డ మొఖం తొ అనుకుంట , దబ్బదబ చీరె, బ్లౌజు సెలెక్ట్ చేస్కొని , నైటీ విడిచి, పెట్టీకోట్ ఎక్కించుకొని , బ్రా షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ లొ చేతులు దూర్చి వీపు మీద హుక్ పెనికె ప్రయత్నించె… పట్టలె !…గిదేంది?!…అనుకుంట మళ్ళమళ్ళ ట్రై చేస్తావున్న సింధుకు … …పడ్తలేదా!?సాయం చేద్దునా …అనుకుంట, వీపుమీద చంద్ర చెయ్యేసెదాక సోయి రాకపాయె…
…ఏ!…నువ్ బైటకెళ్తె గదె సాయం!…అంట విదిలించె సింధు… …అట్లనె లే!…తొందరగ తయార్ గా!… అనుకుంట బైటకెళ్ళె చంద్ర… ఏ దో ఔ త దనుకున్న సింధు మనసు సన్నగ మూల్గె…
…ఇదె ఆ గౌతం గాడొ, ఆ పక్కింటాయనొ ఐతె ఏమ్ చేద్దురో!… , ఏ… రెండు నిముషాలు..అనుకుంట మంచం మీద్కి లేప్క పోదురేమొ!… నే కాదంటె గి వీ ట్ని పి సి కై న పోదురేమో!…అనుకుంట బలిసిన

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *