ప్రేమ పగ పోరాటం 4

By | October 13, 2019

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 4 నేను వచ్చినదారిలో తిరిగి వెళ్తున్నా  దారిలో 3, 4అత్తల ఇళ్ళు కనిపించాయి. ఎందుకో నాకు 4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాలి అనిపించింది. గేట్ ఓపెన్ చేసి లోపలకి వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ నొక్కను ఎవరు రాలేదు.మళ్ళీ బెల్ నొక్కను ఎవ్వరూ రాలేదు. తలుపును చూస్తే పూర్తిగా లాక్ అవ్వలేదు. లోపలకి వెళ్ళి తలుపు వేసి లాక్ చేసి 4అత్తని వెతకసాగాను.4అత్త ఇల్లు 2అంతస్తులు,పెద్దగా ఉంది. కింద 2bhk అన్నీ పెద్ద రూంలు, పైన రెండు గదులు. 4అత్తని వెతుకుంటూ బెడ్ రూమ్ వైపు వెళ్ళాను.డోర్ పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి ఉంది. లోపల 4అత్త బెడ్ మీద పడుకుని ఒక కాలు ఎత్తి సీలింగ్ వైపు చూస్తుంది కానీ కళ్ళలో నీళ్ళు కింద బెడ్ ని తడుపుతున్నాయి. కాలు ఎత్తడం వల్ల తోడలు కనిపించాయి.నేను ఒక అడుగు వెనక్కు వేసి “అత్తా!”అని గట్టిగా కేక వేశాను. ఆ కేకకి 4అత్త లోకం లోకి వచ్చి రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చి నన్ను చూసి షాక్ అయింది.
4అత్త- ఎప్పుడు వచ్చావు రా?,తలుపు ఎవరు తీశారు?
నేను-ఇప్పుడే వచ్చా.బయటనుండి చూస్తే తలుపు తెరచి ఉన్నాయి,అందుకే లోపలికి వచ్చా.మామయ్య ఏడి 4అత్త? వెళ్ళి హల్లో కుర్ఛున్న 4అత్త నాకు ఎదురుగా వచ్చి కుర్ఛోంది
4అత్త-ఆయన గంట క్రితం క్యాంప్ కి వేరే ఊరు వెళ్లారు. ఎల్లుండి వస్తారు.
నేను-ఏంటి 4అత్త పడుకుని ఏడుస్తున్నావ్?
4అత్త- (వీడిని ఎలాగైనా ఆ టాపిక్ మాట్లాడకుండా చేయాలి.)అది తరువాత నీ సంగతి చెప్పు. నీ చదువు ఎల ఉంది? ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు?
నేను- (నాకు విషయం చెప్పరు అన్నమాట. నాకు తెలుసు నిజం తెలుసుకోవలో) చదువులో మనం చాలా ఫాస్ట్ .ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటారా ఎవరు లేరు,ఐనా నాకు ఎవరు పడతారు 4అత్త?
4అత్త-నీకు ఏమి తక్కువ రా? అందంగా ఉంటావు,మంచి బాడి,ఎవరైనా ఇట్టే పడిపోతారు.
నేను-ఏమో 4అత్త నాతో ఇంత వరుకు ఏ అమ్మాయి నాతో మాట్లాడలేదు.ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ 4అత్త?సరే కానీ నేను అడిగిన విషయం చెప్పలేదు?
4అత్త-ఎవరో ఒకరిని గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేసుకో(హమ్మయ! దాటేశాను.)
నేను- (దాటేస్తావా,ఇప్పుడు చూడు)ఎవరో ఎందుకు 4అత్త నువ్వే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండొచ్చుగా?
4అత్త-షాక్ ఆయి) నేనా?నేను ఒకరి పెళ్లాన్ని నీకు ఎలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండ గలను? (నవ్వుతూ)
నేను- చూశావా అత్తా తెలిసిన దానివి నువ్వే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉండనంతున్నావ్ బయటివాళ్లు ఎలాఉంటారు?అని ఇంతకీ……(చెప్పబోయాను)
4అత్త- (వీడికి మళ్ళీ గుర్తు వచ్చింది ఏదైనా చెప్పి ఆపించేయాలి.)సరే సరే నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటాను కానీ ఈవిషయం మన ఇద్దరి మద్యనే ఉండాలి. సరేనా?(సిగ్గుపడుతూ నాకు బోయ్ ఫ్రెండ్ లేదు చూద్దాం.)
నేను- థాంక్స్ 4అత్త నీవల్ల నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది. నేను ఎవ్వరికీ చెప్పాను ok. ఈరోజు మొత్తం నాకు ఎదురు చెప్పకూడదు.
4అత్త-సరే. ఐనా నాలో నేకు ఏమి నచ్చింది రా? వయసు అయిపోయిన దానిని.
నేను-నీ గురుంచి ఎప్పుడు అలా అనుకోబాకు నీ అందం,పర్సనాలిటీ ఈకాలం ఆడపిల్లలకి ఎక్కడ 4అత్త? నువ్వు పంజాబీ డ్రస్ వేసుకుని బేయటకు వస్తే ఆడపిల్లలని అందరినీ వెనక్కి నెట్టేస్తావు.మగవాళ్ళ నందరిని నీ వెనుక తిప్పుకుంటావు.(ఆ మాటకి ముందు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగి నవ్వడం మొదలుపెట్టింది. )
4అత్త-సరే అంతగా పొగడనవసరం లేదు,ఇప్పటినుండి నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని
నేను 4అత్త మాటల్లో బాగా క్లోస్ అయ్యామ్. నేను వేసే జోకులకు 4అత్త తెగ నవ్వేస్తుంది. ఆ టైమ్ లో తన పైట కిందకు జారిపోయింది 4అత్త అది గమనించలేదు.నాకు జాకిట్ లో నుండి బయటకు తన్నుకు వస్తున్న ఆ స్తనలని చూడగానే ఇంతకుముందు జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు వచ్చి వాటిని చూస్తూ  నేను అమ్మాయి గురించి ఆలోచించసాగను. 4అత్త నా చూపులను పసిగట్టి వెంటనే పైటనిసరిచేసుకుంది. నేను చూసే అందాలకి అడ్డు తగలడం తో ఈ లోకం లోకి వచ్చి 4అత్తని చూడగానే 4అత్త మొఖం సిగ్గు తో ఎర్రగా అయింది.కింద మనోడు రెడీ అయ్యాడు. 4అత్త తలదించుకుని ఉంది .కొద్దిగా తల ఎత్తి ఎత్తుగా ఉన్న పాంట్ వైపు చూసి వెంటనే తలదించేసింది. అక్కడ కొద్దిసేపు మౌనం ఆవహించింది.నాకు ఏమి మాట్లాడాలో అర్దంకావట్లేదు. ఆ మౌననాన్ని  4అత్త చెదిస్తూ
4అత్త-(సాయంత్రం 5 గం!! అయింది.) ఏమైనా తాగుతావా రా?
* టీ తాగుతాను 4అత్త.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *