ప్రేమ పగ పోరాటం 32

By | November 29, 2019

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 32 ఒకరోజు 4గం!కి తలుపు చప్పుడయైంది. ఇంట్లో ఎవరు లేరు. నేను వెళ్ళి తలుపు తీయగానే షాక్ అయ్యాను. ఎదురుగా భారతి, భుజం మీద నెలల పాప ఉంది. నేను తనని,పాపని చూస్తూ అర్ధం కానీ అయోమయంలో నాకు తెలియకుండా కన్నీళ్లు వచ్చేశాయి.

భారతి-లోపలికి రమ్మనరా?
*(కళ్ళు తుడుచుకుంటూ) రా…. రా……… లోపలికి తీసుకువెళ్లి కొర్చోపెట్టాను. (నేను తదేకంగా పాపని చూస్తున్నాను. నా చూపులను గమనించి )
భారతి-భోజనం చేసి మాట్లాడుకుందాం మామయ్య.
         ఉన్న కొద్ది అన్నాన్ని ఇద్దరం తినేసి తనకి గదిని చూపించాను.తను నిద్రపోతున్న పాపని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుంది. నేను నాగదికి వచ్చి పడుకుని “ఎందుకు వచ్చింది? ఏదో ముఖ్యమైన పని అనుకుంటా. మామయ్య అంటుందంటే రవికి సంభందించినదా?లేక ఇంకా ఏమైనా ఉందా?”అన్న నా ఆలోచలనలని తెరుచుకున్న తలుపు చప్పుడు అడ్డుకట్ట వేసింది. గుమ్మం దేగ్గర భారతి పాపని ఎత్తుకుని లోపలికి వచ్చి పాపని ఒల్లో పెట్టుకుని మంచం మీద కూర్చుంది. 
భారతి-(నన్ను చూస్తూ ) మామా ఇప్పుడు చెప్పు ఏదో అడగాలని అనుకుంటున్నావ్?
*పాపని చూస్తూ) పాప?
భారతి-నా కూతురు 
*కూతురు అంటే?తండ్రి?
భారతి-రవి.
*ఎలా తను బెద్దు పైనుండి లేవలేడుగా?
భారతి-అప్పుడు ఒకసారి నీ వీర్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాను గుర్తుందా?
*గుర్తుంది. సైన్స్,డాక్టర్ అని ఏదో చెప్పవ్.
భారతి-అవును. పాపకూడ అలాగే పుంట్టింది.
*అలాగా.
భారతి-మామా వెళ్ళి తలుపు వేసేయ్.
*నేను తనని ఒకసారి చూసి తలుపులు వేసి  మళ్ళీ వచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాను.
           తను పాపని పక్కనే పడుకోపెట్టి మంచం కిందకి దిగి బట్టలు మొత్తం తీసి (పాంటి ఉంచి) మంచం ఎక్కి నా దేగ్గరకి వస్తుంది. నేను జరిగేదానిని చూస్తూ షాక్ తో నా శరీరంలో కదలిక లేకుండా రతిని అలచూస్తున్నాను. ఇప్పటి వరుకు ప్రతీసారి నేను ముందు అడుగు వేసేవాడ్ని కాని ఇప్పుడు రతి ముందు అండుగు వేస్తుంది. రాతి నా ఎదురుగా వచ్చి నా మొహంలో మొహం పెట్టి చూస్తూ నా పెదాల్ని అందుకోబోయింది. ఇంతలో పాప పాప ఏడుపు వినపడటంతో ఆగి “ఒక్క ని!! మామా” పక్కకి జరిగి పాపని ఒళ్ళో పెట్టుకుని పాలు పడుతుంది. ఇప్పుడు తనని పూర్తిగా చూస్తున్నాను. ఇన్ని సం!!లో తను ఒళ్ళుబాగా చేసింది. తన సళ్లు పాలతో పూర్తిగా నిండి పోయాయి. పాప ఒక ముచ్చికని కళ్ళు మూసుకుని పాలని తాగుతుంది. మరో ముచ్చికనుండి పాలు బొట్లు,బొట్లుగా కారుతుంది. కొద్ది సేపు తరువాత పాప నిద్ర పోయింది. పాపని కొద్దిగా దూరంగా మంచం మీద ఉంచింది. మెల్లగా వచ్చి నా పక్కనే పడుకుంది. తల పైకి ఎత్తి నా తొడల మీద కూర్చుని  నా పెదాలు అందుకుని చీకుతూ నన్ను పైకి లేపి నా షర్ట్,బన్నీ తెసేసి నా మొహం,ఛాతీ మీద ముద్దుల దాడి చేసింది. నాలో ఉద్రేకం పెరిగి తనని కినడ పడుకోపెట్టి ముద్దులు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *