ప్రేమ పగ పోరాటం 20

By | November 6, 2019

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 20 ఒక 10 ని!! తరువాత వాళ్ళ ఇల్లు కనిపించింది. వెళ్లబోతుంటే  మణి,రోని,అలీ ని  చూసి వెంటనే బండిని పక్కనే ఉన్నా అంగడి దేగ్గర ఆపి ఒక డ్రింక్ తీసుకుని తాగుతూ దూరం నుండి వాళ్ళని చూస్తున్నాను. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన 15ని!! తరువాత తన ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాను. ఒక 5 ని!! తరువాత తలుపు తెరచుకుంది. తను  జుట్టు చెరిగిపోయి,మెడ మీద గాట్లు, కళ్ళు నీళ్లతో నిండి ,మొహంలో భాద, తనని చూడగానే జాలివేసింది తన మాటలు నన్ను మళ్ళీ స్పృహ లోకి వచ్చాను.
రజియా-ఎవరండి మీరు ?ఎంకావాలి?
నేను -నేను రాజశేకర్ గారి మనవడిని పేరు రాజ. ఇక్కడ రజియా గారు ఉన్నారా? కలవాలి.
రజియా-నేనే రాజియని. నాతో ఎంపని?
నేను -చెప్తాను కానీ ముందు లోపలికి రానిస్తారా?
రజియా-క్షమించండి.రండి.లోపలికి రండి, కూర్చోండి.(కూర్చివైపు చూపిస్తూ,కూర్చున్నా తరువాత) ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చారు?
నేను – సరే పాయింట్ కి వస్తాను. మాకు చాలా పొలాలు ఉన్నాయి. వాటికి చెందిన లెక్కలు లావాదేవీలు మొత్తం మా అమ్మ చూసుకుంటుంది. ఇప్పుడు అమ్మకి రెస్ట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. అందుకు సరైన మనిషి కోసం వెతుకుతుంటే నాకు నీ గురించి తెలిసింది. నువ్వు  డిగ్రీ చేశావని తెలసింది. ఎవరో ఎందుకు ఊరిలో ఉన్న నిన్ను పనిలో పెట్టుకుంటే మంచిది అనిపించింది. అందుకే వచ్చాను.
రజియా-సరే చేస్తాను.
నేను -ok రేపు ఉదయం 9గం!! కి ఇంటికి రా, నిన్ను అమ్మకి పరిచయం చేస్తాను.
రజియా-సరే వస్తాను.
నేను -నేను వెళ్తాను.అని చెప్పి వచ్చేసి భాను ఇంటికి వెళ్లాను. అక్కడ భాను ఫ్యామిలి మొత్తం ఉన్నారు. నేను సుబ్బయ్య దేగ్గరకి వెళ్ళాను
సుబ్బయ్య-రండి బాబుగారు.ఏమినా పని ఉందా.
నేను -అవును పని మీద వచ్చాను. భాను ఏమి చేస్తుంది.
సుబ్బయ్య- బాబు. డిగ్రీ మద్యలో ఆపేసి 2సం!! అయ్యింది. ఇంకో 2సం!!లో పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం.
నేను -భానుకి పని చూశాను. రేపు ఒక అమ్మాయి లెక్కలు చూడడానికి పనిలో పెడుతున్నాను. తనకి తోడుగా భాను ఉండాలి.
రంగమ్మ-చాలా మంచిది బాబు, దానికి పని చూపించి మంచి పని చేశారు. లేక పోతే ఇంట్లో ఉండి దానికి బాగా బద్దకం పెరిగిపోయింది అస్సలు పనిచేయట్లేదు.
సుబ్బయ్య-మేము ఒప్పుకుంటున్నాం బాబు, ఒకసారి భానుని కూడా అడిగితే మంచిది.(పక్కనే భానుని చూసి) ఏం భాను వెళ్తావా?
భాను-(ఒకసారి నా వైపు చూసి)వెళ్తాను నాన్న.
నేను -సరే సుబ్బయ్య భాను ని రేపు 9 గం!!కి ఇంటికి పంపు. ఇంకా నేను వెళతాను. అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను.
అమ్మని కలసి “అమ్మ రేపు ఒక అమ్మాయిని చూశాను పనికొసమ్ పేరు రజియా. తనకి సహయంగా సుబ్బయ్య కూతురు భాను కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు నీకు రిపోర్ట్ ఇస్తారు.”
అమ్మ-సరే నీ ఇష్టం.భోజనం చేయి.
నేను -(నేను భోజనం చేస్తూ) అమ్మ తాత ఎక్కడ?
అమ్మ-బాగానే ఉన్నారు,సేఫ్ గా ఉన్నారు.
నేను -(అమ్మ మాటల్లో ఏదో భాద, సంతోషం ఉంది) 4అత్తలు పిన్ని అస్సలు మాట్లాడరు ఎందుకని?
అమ్మ-మాట్లాడతారు తొందర పడకు, వాళ్ళు నాతో ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం.
నేను -సరే అమ్మ నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను. (అని చెప్పి రూంకి వెళ్ళి పడుకున్నాను.)
మరుసటి రోజు పొద్దున్నే లేచి జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. టేబల్ మీద టిఫిన్ పెట్టిఉంది  నేను వెళ్ళి టిఫిన్ తింటూ ఉండగా చెల్లి వచ్చింది. నాతో కాసేపు మాట్లాడి స్కూల్ కి వెళ్లిపోయింది.
నేను -అమ్మ నాకు కొద్దిగాసిటిలో పని ఉంది. ఇవాళ కాలేజ్ కి వెళ్లటంలేదు.
అమ్మ-సరే వెళ్ళు జాగ్రత్త.
నేను -అలాగే అమ్మ అని నేను రూంకి వెళ్ళాను.

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “ప్రేమ పగ పోరాటం 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *