ప్రేమ పగ పోరాటం 2

By | October 6, 2019

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 2  ( ఇక్కడ మా ఫ్యామిలి గురించి చెప్పాలి నాన్న అమ్మది లవ్ marrage ఎవరకి ఇస్టమ్ లేదు.అందుకే వాళ్ళు ఊరు వదిలేసి వేరే ఊరిలో ఉంటున్నారు. నానమ్మ చనిపోయింది వాళ్ళ వల్ల అని కోపం , పెళ్లి అయిన 4 సం!! తరువాత నాన్న చనిపోయాడు.అప్పటి నుండి అమ్మే నన్ను చూసుకుంటుంది.నేను పుట్టిన 6 సం!! వరకు అమ్మ తోనే ఉన్న తారువాత నన్ను వేరే ఊరిలో ఉంచి చదివిస్తుంది )
  ]
 అమ్మ- వచ్చి ఇప్పుడే వచ్చవా?
నేను-అవునమ్మా ,ఎంటమ్మ ఇదంతా?
అమ్మ-నాతో రా (నన్ను ఒక రూమ్లోకి తీసుకువెళ్లింది నేను ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే 4అత్తలు మావయ్యలు బయటకు వెళ్ళిపోయారు.)
            తాత[] మంచం మీద పడుకొని ఉన్నారు గుండె దేగ్గర వైర్లు ఉన్నాయి అవి పక్కన ఏదో మీస్షన్ కి కన్నక్ట్ చేసి ఉన్నాయి.
నేను అమ్మను చూసి తాతకి ఏమయ్యింది అడిగాను.
అమ్మ-మీ తాత కి heart attack వచ్చింది. కొద్దిగా సీరియస్ గా ఉంది.
తాత ముందు నన్ను పలకరించి,అమ్మ చెప్పిన మాటలు విని
తాత-ఎందుకమ్మ? నిజం చెప్పు. పైగా రాజ(నేను)పెద్దవాడు ఐయ్యాడు, వాడు అన్నీ తెలుసుకోవాలి,తెలుసుకుంటేనే మంచింది (అమ్మని చూస్తూ. ఆ మాటకి అమ్మ కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయాయి)
అమ్మ-చిన్న పని ఉంది చెప్పి (కంట తడి నాకు కనపడనివ్వకుండా)వెళ్లిపోయింది.
తాత-ఏమి లేదు రాజ నిన్ను చూడాలి అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇవి నాకు ఆకరు రోజులు.(నవ్వుతూ)
  నేను-అమాట అనగానే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి.(కల్లుతుడుచుకుంటు)ఇంత ప్రేమ ఉంటే ఒక్కసారి కూడా నన్ను చూడ 
డానికి రాలేదు ?నన్ను ఊరికి తేసుకురాలేదు. ఎందుకు?
తాత-అన్నీ తెలుస్తాయి. నువ్వు ఏడవబాకు,ఎందుకంటే నువ్వు ఏరకంగాను బలహీనం అవ్వకూడదు.సరేనా? ప్రయాణం వల్ల అలసిపోయి ఉంటావ్.వెళ్ళి స్నానం చేయి.(ఇంతలో అమ్మ వచ్చింది)
అమ్మ-మాట్లాడింది చల్లే గాని వెళ్ళు మీ తాతకి మందులు వేసే టైమ్ అయింది. సరే అని చెప్పి లేచి వెళ్లబోతుంటే తాత పిలుపుతో అగాను
తాత-రాజ నీతో మాట్లాడాలి రాత్రి 11గం లకు రాగలవ?
నేను-నువ్వు చెబితే ఎప్పుడైన ok.(అనిచెప్పి రూంలో నుండి బయటకు వచ్చను)
అమ్మ-మావయ్య గారు  ఇది చేయాలసిందినా?
తాత- చేయాలసిందే లేక పోతే ముందుముందు రాజ ని క్రుంగదేస్తాయి.
అమ్మ-సరే మీయిస్టమ్(అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది)
    నేను బయటకు వచ్చిచూస్తుండగా పల్లవి [] వచ్చి నన్ను పలకరించి రా అన్నయ్య నీ రూమ్ చూపిస్తా అని బ్యాగలు టేసుకోబోతుంటే అగు అని చెప్పి హాల్లో అత్తలు మావయ్యలు వాల్ల పిల్లలు కనిపించారు
నేను అక్కడకు వెళ్ళగానే 1,2అత్తమావయ్యలు  పిన్ని బాబాయి వెళ్ళిపోయారు.   
నేను-bagలో ఉన్న చొక్లెట్స్ తీసుకుని వాళ్ళ దేగ్గరకు వెళ్ళాను.ముందుగా 3,4అత్త మావయ్య లను పలకరించి అందరికీ చొక్లెట్స్ ఇచ్చాను    4అత్తమావయ్యలు వద్దు అనిచెప్పడంతో అన్నయ్య ఏడి?అని సిందూ అడిగాను
సిందూ-అన్నయ్యకి సెలవ్ దొరకలేదు అందుకే రాలేదు. 
   అందరకి చొక్లెట్స్ ఇవ్వగా ఇంకా 4మిగిలాయి  రెండు కళ్ళు నన్ను చూస్తున్నయి
కరుణ-రాజ ఎలఉన్నావ్(తింటూ)
(నేను చెప్పే లోపు)ఇందు,నందు-అన్నయ హాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు(చిలిపిగా నవ్వుతూ)  
నేను-ok ok .నువ్వు ఎలౌన్నావ్ కోమలి?
కోమలి- టెన్షన్ పడుతు…నేనా .. నేను బాగానేఉన్నాను అనిచెప్పి లోపలకు పారిపోయైంది.
నేను=-సిరి నువ్వు ఎలాఉన్నావ్?

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “ప్రేమ పగ పోరాటం 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *