ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 20

telugu sex stories boothu kathalu  కాసేపు ఇద్దరి మధ్య మౌనం… లలిత : వెళ్ళాడా…. గిరి.: ఉండు…అతను ఇటుగానే వస్తున్నాడు..ప్రస్తుతం నా ముందు వెల్తునాడు.. లలిత…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 19

telugu sex stories boothu kathalu  లలిత దగ్గరకు వచ్చి గిరిని గట్టిగా కౌగలించుకోని పెదాలపైన ముద్దు పెట్టి తాలం తియ్యమని చెప్పింది గిరి ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 18

telugu sex stories boothu kathalu  ఆ మరుసటి రోజు మటన్ చేసుకోవడంతో … భోజనానికి చందుని పిలవాలని పోన్ చేసారు కానీ..మొబైల్ స్విచ్చాఫ్ వచ్చింది.. చాలాసేపు…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 17

telugu sex stories boothu kathalu హా…….హా……హా….హా…..హా…..హా…..హా… హా…….హా……హా….హా…..హా…..హా…..హా… హా…….హా……హా….హా…..హా…..హా…..హా… గుల మొత్తం తీరాలి దెంగు…..దెంగు… నీ మడ్డకి అలుపు వచ్చేవరకు దెంగు….అంటూ చందుని రెచ్చగొట్టి మరీ…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 16

telugu sex stories boothu kathalu లలితకి పూర్తిగా అర్థం అయింది ఇక శరీరం నా మాట వినదని…అసలే నందు పోయినప్పటి నుండి శరీరం ఒకటే గోల…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 15

telugu sex stories boothu kathalu లలిత : హే….ఎమిచేస్తున్నావు…అమ్మ లేసి బయట ఎందుకు లాక్ చేసావంటే ఎమి చెప్పాలి… చందు : అక్కడ నిదురరాక ఇక్కడ…