పద్మ మోహన్ 18

By | October 7, 2019

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 18 పద్మ వాణి ని పిలిచి ఒక కవర్  ఇచ్చి వీటిని వాడమని చెప్పింది వాణి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళింది. పద్మ మోహన్ ని గమనిస్తూనే ఉంది మోహన్  ముఖంలో ఏదో సాధించినట్లుగా సంతోషంగా ఉంది. పద్మకి అనుమానం మరింత రెట్టింపు అయ్యింది. ఏమిటి ముఖం చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అడిగింది.

మోహన్ :అదేం లేదు ఎందుకు అలా అడుగుతున్నావ్ 
పద్మ: లేదు ఏదో జరిగింది.
 మోహన్: ఏమి జరిగింది నీ అనుమానం పాడుగాను

పద్మ :మీ గురించి నాకు తెలియదా నిజం చెప్పండి.
 మోహన్: నామీద అంత అనుమానం ఎందుకు.  నీ అనుమానం ఏమిటి అడుగు ముందు పద్మ: అడుగుతా అడుగుతా అని వాణి అని పిలిచింది.
ఆ వస్తున్నాను అక్క అంటూ వాణి  బయటకు వచ్చింది.పద్మ వాణి దగ్గరికి వెళ్లి పైట తీస్తుండగా వాణి చెయ్యి చెయ్యి అడ్డు పెట్టింది.ఒసేయ్ చెయ్యి  తియ్యి అని గట్టిగా అరిచింది. పద్మ వాణి పైట లాగి జాకెట్ పైకి లేపింది. వాణి సళ్ళు రెండూ బయటకి దూకియి. పద్మ రెండు  సల్ల వెంక  చూచి ఒక చన్ను బాగా ఎర్రగా కందిపోయి ఉంది వీటిని వీటిని ఎవరు ఎవరో చెప్పు.
వాణి మాట్లాడకుండానసుగుతూ  ఉంది.
పద్మ నువ్వు నసుగుతూ ఉంటేనే అర్థమవుతుందిలే. ఇంక నువ్వు చెప్పవలసిన అవసరంలేదు జాకెట్ సర్దుకుని నువ్వు వెళ్ళు అని పద్మ మోహన్ దగ్గరికి వెళ్లి దాన్ని దేన్గావు రా అని అడిగింది.

 మోహన్ : లేదు పద్మ పాలు మాత్రమే తాగా
పద్మ : ఓహో అలాగా చానా గొప్ప పని చేసినట్టు చెబుతున్నారు.ఓరి మగడా నువ్వు సల  మీద చేయి వేస్తిని నే మడ్డ బారెడుఅవుతుంది  అలాంటిది నువ్వు దాన్ని సళ్ళలో పాలు తాగి నీ మడ్డ ఎలా ఊరుకుంటుంది చెప్పు.
మోహన్ :నిజం పద్మ దాన్ని నేను దేంగా లేదు.
పద్మ :మరి ఏం చేశారో దాన్ని
 మోహన్: చేతితో చేసింది 

పద్మ :సరే ఒక్కసారి నీ ప్యాంటు జిప్ తీయి
 మోహన్ :ఎందుకే 
పద్మ : తీయి చెబుతా 
మోహన్ :మరి ఇంత అనుమానం పనికిరాదు.
 నీ మీద ఇంత అనుమానం ఏంటి చాలా ఉంది.ముందు ప్యాంటు జిప్పు తీయండి అని గట్టిగా అరిచింది.ఆ అరుపు విని వాణి లోపల నుండి బయటకు వచ్చింది.

మోహన్: సరే చూసుకో అని పాయింట్ మొత్తం విప్పేసాడు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “పద్మ మోహన్ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *