నా పేరు సన్నీ 133

By | May 23, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 133 తన మాటలను బట్టి చూస్తే అది కవితతో అని అర్థమైంది. కానీ నేను తనను పెద్దగా పట్టించుకోకుండా బట్టలు తీసుకొని బాత్ రూంలోకి వెళ్లి చేంజ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చాను. నన్ను చూసి శోభక్క అరే బట్టలు ఎవరు మార్చుకోమన్నారు నిన్ను. అక్కడ మార్చుకోవచ్చు కదా అని కోపంగా అంది. …. అందుకు నాన్నగారు ఫోన్లే మార్చుకుంటే మార్చుకున్నాడు. వాడు మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఎలా మార్చుకుంటాడు. నువ్వంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి మార్చుకుంటావు. పాపం వాడు ఎక్కడ మార్చుకుంటాడు అని అన్నారు. …. సరే డాడీ, వీడు మార్చుకుని మంచి పని చేసాడు. ఇప్పుడు ఇంక నాకు టైం లేదు తొందరగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి నా వైపు చూసి ఇక వెళ్దామా సన్నీ అని అడిగి వెంటనే మెట్టు దిగడం ప్రారంభించింది. నేను కూడా తన వెనకే మెట్టు దిగుతున్నాను. ఇంతలో సోనియా రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి అక్క ఆగు అని అంది. సోనియా మాటలు వినపడటంతో ఇద్దరమూ కలిసి ఆగాము.

అక్క మీరిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడిగింది సోనియా. …. నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్తున్నాము అని అంది శోభక్క. …. నీతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకు వెళ్ళండి అని అంది సోనియా. …. సోనియా మాట వినగానే శోభక్క కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉండిపోయింది. …. నువ్వు కూడా నాతో రావాలి అనుకుంటున్నావా! అయితే సరే రా నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నిన్ను కలిసి చాలా సంతోషిస్తారు అని అంది శోభక్క. …. నిజానికి శోభక్కకు సోనియాను తీసుకుని వెళ్లడం ఇష్టం లేదు. కానీ అందరి ముందు తనను తీసుకెళ్తానని నాటకం ఆడుతుంది. తన మొహం చూస్తే క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. …. వెంటనే సోనియా లేదక్కా నేను నీతో పార్టీకి రాను నీతో పాటు వచ్చి కవిత ఇంటి దగ్గర దిగిపోతాను. నన్ను కవిత ఇంటిదగ్గర దింపి మీరు వెళ్లిపోండి అని అంది. …. ఆ మాట వినగానే శోభక్క మొహం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *