నా పేరు సన్నీ 20

By | January 15, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 20 నేను సోనియాని దింపి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఇంతకు ముందు జరిగిన సంభాషణ అంతా జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని నాలో నేనే అనుకోసాగాను. నాన్న దగ్గర వద్దన్నాను కానీ నా మనసులో మాత్రం ఇంట్లో ఏదో ఒక పూకును ఎప్పుడెప్పుడు దెంగుతానా అని ఆలోచిస్తున్న నాకు సరైన అవకాశం దొరికింది నేను అమ్మతో పాటే ఒకే రూమ్ లో ఉంటాను. నేను కోరుకున్నది ఇంత త్వరగా ఫలిస్తుందని ఊహించలేదు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిని చూస్తే నేను అనుకున్న పని తొందర్లోనే అయ్యేటట్టు ఉంది అని హుషారుగా ఇంటికి చేరుకున్నాను. ఇంట్లోకి వచ్చిన నన్ను చూసి అమ్మ భోజనం వడ్డిస్తాను అంది. అమ్మ భోజనం వడ్డించింది మామయ్య నేను భోజనానికి కూర్చున్నాము అమ్మ కూడా మాతో పాటే భోజనానికి కూర్చుంది. ముగ్గురం కలిసి భోజనం చేస్తున్నాము. అమ్మ ఇవాళ చీర కట్టుకొని ఉంది. రోజూ అలాగే ఉన్నా ఇవాళ ఎందుకో కొంచెం కొత్తగా కనిపిస్తుంది. లోనెక్ జాకెట్ వేసుకుంది. ఇందాకా నాన్న ఉన్నప్పుడు చీర మొత్తం కప్పుకొని ఉండటం వలన నాకేం తెలియలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం చీర కొంచం తప్పించి ఉండటం వలన తన క్లీవేజ్ మరియు పైకి ఉబికి ఉన్న పాలపొంగులు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *