నా పేరు సన్నీ 19

By | January 14, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 19 అలా వెళ్తూ వెళ్తూ మామయ్య ఒక దగ్గర బండి ఆపుతావా అన్నాడు. నేను బండి ఆపగానే తను క్రిందికి దిగి ఇక్కడే దగ్గర్లోనే ఒక ఫ్రెండ్ ని కలిసి వస్తాను. నువ్వు ఆ చెట్టు కింద బండి ఆపి వెయిట్ చెయ్యి. నేను ఒక పావుగంటలో వచ్చేస్తాను. నాకు పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పని ఉంది ఒకవేళ లేట్ అయినా నువ్వు ఇక్కడ వెయిట్ చెయ్ తొందరగానే పని ముగించుకుని వచ్చేస్తాను అని ముందుకు నడిచాడు మావయ్య. నేను ఆ చెట్టు కింద బండి ఆపి మావయ్య వెళ్తున్న వైపు చూసాను. మామయ్య ఒక ఇంటి ముందుకు వెళ్లి ఇంటి ముందు కూర్చున్న ఒక ఆవిడతో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆవిడ చాలా తెల్లగా ఉంది ఒక నేపాలి అమ్మాయిలాగా లేదా ఒక పంజాబీ అమ్మాయిలాగా తను నల్ల జాకెట్ లంగా వేసుకుంది మామయ్య కొంత సేపు తనతో మాట్లాడి తన చేతిలో కొంచెం డబ్బులు పెట్టాడు. వెంటనే ఆమె పైకి లేచి మామయ్యని తీసుకొని ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లి పోయింది. నేను అలా బండి పై కూర్చొని ఆ మొత్తం వీధిని చూడసాగాను ఇందాక చెప్పినట్టు వీధి నిండా ఆడవాళ్లు కొంతమంది అర్థనగ్నంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నారు. కొంత మంది మగ వాళ్ళు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *