నా పేరు సన్నీ 16

By | January 11, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 16 దానికి అమ్మ మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం 15 రోజులు అక్కడ ఉండిపోవాలా అని అంది. … దానికి మామయ్య ఎందుకు అక్కయ్య తర్వాత వెళ్లొచ్చులే అని అన్నాడు. … ఇంతలో నేను అయ్యో చాలా దగ్గరికి వచ్చేసాం కదా ఇప్పుడు ఎలా? మళ్లీ తిరిగి వెళ్లిపోవాలా అన్నాను కొంచెం నిరాశగా. … దానికి మామయ్య ఎలాగూ ఇంత దూరం వచ్చాం కదా ఢిల్లీ వెళ్దాం ఏమంటావు అక్కయ్య అని అన్నాడు. … దానికి అమ్మ ఊరు వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్తే మీ బావగారికి ఏమని సమాధానం చెప్పను అని అంది కోపంగా. … వెంటనే మామయ్య అయితే చెప్పొద్దు అని అన్నాడు. … చెప్పకుండానా ఎలా అని నా వైపు చూసింది. … ఇంతలో మామయ్య ఏం సన్ని బాబు మీ అన్నయ్యని చూడడానికి ఢిల్లీ వెళ్తున్నట్టు ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పవు కదూ. మళ్లీ ఎప్పుడు కుదురుతుందో మీ అన్నయ్య విశాల్ ని చూడటానికి అని అన్నాడు. … నాకు వెంటనే మామయ్య ప్లాన్ అర్ధమయ్యింది. వెంటనే నేను విషయం దాచటానికి సిద్ధపడి, మావయ్యతో నేను ఎవరికీ చెప్పను. ఊరు వెళ్లి వచ్చాము అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్దాం అని అన్నాను. … దాంతో అమ్మ మావయ్యల మొహాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *