ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 97

By | April 19, 2021

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 97 నాకు మణి అత్త లెస్బియన్ అని తెలిసేసరికి అస్సలు ఆగట్లేదు.  ఎందుకు ఆగుతుందీ..   మనమున్న పరిస్థితులుతో సంబంధము లేకుండా పెరిగేవి మూడే 1. వయసు 2. బొచ్చు 3.  కామం.  మొదటి రెండూ మనం కంట్రోల్ చేయలేము.  మూడోది ఇంకా మనచేతుల్లోనే ఉంది. వేరే వ్యాపకం పెట్టుకోవడమో, లేక చేతిపని చెప్పుకోవడమో చేసుకుని, కొంతవరకూ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.  మణత్త పేరు వినగానే మా వాడు నిక్కుతూ ఉండడానికి కూడా అమ్మే కారణం. మణత్త, అమ్మ ఇద్దరూ వెనక నుంచి చూస్తే సయామీస్ ట్విన్స్ లా ఉంటారు.  కలర్ తేడా అంతే.  చామనఛాయాతో పిచ్చెక్కించే డిక్కీతో ఘనమైన జఘనముతో నడుస్తూ ఉంటే, పెండ్యూలం  ఊగినట్టు ఊగడానికి ఆ రెండు పిర్రలూ తీసుకునే సమయం 3 సెకండ్లు.  అస్సలు మణత్త పిర్రల్ని చూసే నాకు గుద్ద ఫాంటసీ మొదలయ్యింది.  “ఒరేయ్ విన్నూ!! కంట్రోల్ కంట్రోల్!!!  ఇప్పుడు నెత్తిమీద ఇన్ని సమస్యలు ఉంటే ఎక్కడో కలకత్తాలో ఉన్న మణత్త కుత్త గోల ఎందుకురా!!!” అంటూ నా అంతరాత్మ నన్ను తిట్టసాగింది.  అదే సమయంలో లోపలినుంచి మంగాంటీ గొంతు వినిపించి మళ్లీ చెవులు రిక్కించాను.

“ఇప్పుడేంటే! మమ్మల్ని చూసి మీరిట్లా తయ్యారు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *