దివ్యమైన అందాలు 9

By | May 22, 2020

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 9మ్..మసాజ్ చేస్తే ఇంకా నొప్పి పెరుగుతుందిలే అక్కడ…” అనిసరిగ్గా కూర్చొని, “ఇంతకూ నీకు బాగా నిద్ర పట్టిందా!” అంది మరింత కవ్వింపుగా. “మ్..పట్టింది గానీనాకూ ఒక చోట నొప్పిగా ఉందిరా.” అన్నాడు లెగిసిన అంగాన్ని తొడల మధ్య దాచేస్తూ. “ఎక్కడో!” అంది ఆమె ఓరకంట అతని తొడల మధ్య చూస్తూ. “మళ్ళీ అక్కడ నొప్పి వచ్చినప్పుడు చెబుతాలే…” అన్నాడు అతను కూతురి అందాలను తడిమేస్తూఅంతలో ఎవరో డోర్ నాక్ చేసిన శబ్ధం వినిపించిందిదివ్య వెళ్ళి తలుపుతీసేసరికిబాయ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ తెచ్చిఅక్కడ ఉన్న టీపాయ్ మీద పెట్టి “సార్కార్ వాష్ చేయమంటారా?” అని అడిగాడు వాడు. “ఎంత టైం పడుతుందీ!?” అడిగాడు ప్రకాష్. “ఒక గంట పడుతుంది సార్..” అన్నాడు వాడుప్రకాష్ సరే అని కార్ కీస్ ఇవ్వగానే వాడు వెళ్ళిపోయాడు.

ఆమె “మ్…” అని నిట్టూర్చి, “సరే నాన్నా గంట సేపూ ఏం చేస్తాం!” అంది అతన్ని ఓరకంట చూస్తూ. “ఏం చేద్దాం!? నువ్వే చెప్పు…” అన్నాడు అతను ముసిముసిగా నవ్వుతూఆమె కొన్నిక్షణాలు ఆలోచించినట్టు నటించి, “మ్..అయితే రాత్రి సగంలో ఆపేసింది ఇప్పుడు పూర్తి చెయొచ్చుగా…” అంది కొంటెగా నవ్వుతూ. “ఏం ఆపేసానూ సగంలో!?” అన్నాడు అతనూ కొంటెగా నవ్వుతూ. “అదేనీ ఫక్ అండ్ ఫర్ గెట్ స్టోరీ..” అంది ఆమె. “మ్..అయితే  రోజు ఫక్ వరకూ కంప్లీట్ చేస్తానుఓకేనా!” అన్నాడు అతను. “మ్..ఫర్ గెట్ సంగతీ?” అంది ఆమె. “ముందు ఫక్ కానీయ్..తరవాత ఫర్ గెట్ గురించి అలోచిద్దాం.” అన్నాడు. “ఊఁ…” అంది ఆమె. “ఏంటి ఊఁ!?” అన్నాడు అతను. “అదే ముందు ఫక్ అయితే..” అనిచటుక్కున నాలుక కరుచుకుంది దివ్య. “నీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే అది తొందరగానే అయ్యేట్టు ఉంది.” అన్నాడు అతను నవ్వుతూ. “ఏంటదీ!” అంది దివ్య. “అదే ఫక్..” అన్నాడు అతనుఅతను అలా అనగానేఆమె బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డాయిఎర్రబడ్డ ఆమె బుగ్గలు చూసి, “అయితే ఫక్ కు రెడీ అన్నమాట..” అన్నాడుఆమె చురుక్కున అతన్ని చూసింది. “అదే వినడానికి..” అన్నాడు అతను నవ్వుతూఆమె ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూమొహాన్ని పక్కకి తిప్పుకుందిఆమె ముసిముసినవ్వులు చూసిఆమెని అక్కడే కసికసిగా నలిపేయాలనిపించిందిఅయినా ఓర్పుగా అక్కడే ఉన్న రెండో

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *