చెల్లితో బంచిక్ 81

By | May 6, 2019

telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 81 అలా కదులుతున్న కారులో బాగా రసవతమైన సెషన్ దెంగుకుని వింత అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, ఇద్దరు కాస్త రిలాక్స్ అయ్యాక…, మెల్లిగా కండోమ్ తీసి రోడ్డు పైన పారేసి ప్రియని వాడి మడ్డని శుభ్రంగా నాకమన్నాడు ప్రశాంత్. “సరే ప్రశాంత్…”, అంటూ ఒంగుని చక్కగా వాడి మడ్డ కుదీసి దాన్ని శుభ్రంగా నాకేసింది ప్రియ.

వెనుక సీట్ విండో కిందకు చేసి ఒక్క సిగరెట్టు వెలిగించిన ప్రశాంత్ గాడు, డ్రైవర్తో  మాట్లాడుతూ…, “పని అయిపోయింది…, లేట్ అవ్వకముందే కారు వెన్నక్కు తిప్పు…, ఏడింటికి ఇంట్లో ఉండక పోతే నాన్న తిడతాడు…”, అని అన్నాడు. 

ఇంకా కోరిక తీరక పోవటంతో, “అప్పుడేనా…., మల్లి మనం ఎప్పుడు కలుస్తామో ఏంటో…., ఇంకో సారి చేయొచ్చుగా….”, అని ప్రశాంత్ తొడల పైన తలపెట్టి పడుకుని సిగ్గుపడుతూ రెండు చేతులతో మొహం దాచుకుని అడిగింది ప్రియ. 

లంజేను దెంగినట్టు ప్రియని ఒక్కసారి దెంగి లైట్ తీసుకున్న ప్రశాంత్ గాడు, “త్వరగా ఇంటికి మా డాడీ నన్ను చేసేలాగున్నాడు. పరిస్థితి అర్ధం అయ్యిందికదా, అందుకే వెళ్ళాలి రా….”, అంటూ ప్రియ సళ్ళు పిసుకుతూ చెప్పాడు ప్రశాంత్. 

డ్రైవర్ గాడు…, “చిన్నబ్బాయి గారూ…, ఒప్పందం గురించి మరిచిపోయినట్టున్నారు…”, అని అన్నాడు.

“ఓహ్ అవును కదూ…, అయితే ఇక్కడ రోడ్డు పక్కకి కారు ఆపు….”, అని ప్రియని చూస్తూ డ్రైవేరుకి చెప్పాడు ప్రశాంత్. 

ఇద్దరి మాటల్లో తాత్పర్యం పట్టించుకోని ప్రియ, లేచి డ్రెస్ వేసుకుకుంటుంటే….,  ప్రశాంత్ గాడు అడ్డుపడి…, “ఓయ్ ప్రియా…., డ్రెస్ అప్పుడే వేసుకోకు….”, అని అన్నాడు.

“ఎందుకని..?, ఏంటి?, నన్ను చూస్తుంటే ఇంకోసారి చెయ్యాలని ఉందా ప్రశాంత్…?”, అని సిగ్గుపడి నవ్వుతు అడిగింది ప్రియ.

“లేదు…, డ్రైవర్ ఒక్క కండిషన్ పెట్టాడని చెప్పాను కదా…, అందుకోసం…”, అన్నాడు ప్రశాంత్. 

“ఏంటా కండిషన్…?”, అని అడిగింది ప్రియ. డ్రైవర్ అప్పటికే కారు పక్కకి ఆపి కిందకు దిగి బాడీ స్ట్రేట్చింగ్ చేస్తూ వొళ్ళు విరుస్తూ సిగరెట్టు వెలిగించాడు.

ప్రశాంత్ గాడు ప్రియని దెగ్గరకు తీసుకుని, కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ, తన వెంట్రుకలని సర్దుతూ, “ఇప్పుడూ…….., మనం ఒక్క చాల మంచి డాక్టర్ దెగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకో, కానీ ఆ డాక్టర్ బాగా బిజీ ఉండటం వల్ల అస్సలు కలవలేక పోతున్నాం. రోజు వందల మంది లైన్ కడుతున్నారు. మనం ఎలాగైనా డాక్టర్ న కలవక పోతే మన జబ్బు నయం కాదు. వేరే డాక్టర్స్ ఉన్నారు కానీ మనకి ఈ డాక్టర్ మాత్రమే కావాలి . అప్పుడేం చేస్తాం…?”, అని అడిగాడు.

“కంపౌండర్ కి డబ్బిచ్చి డాక్టర్ ని కలుస్తాం…”, అని దీనంగా తల దించుకుని చెప్పింది ప్రియ, ముందు ఎం జరుగుతుందో తనకి తెలిసినట్టు. 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *