నీ మీద మనసాయరా 7

telugu sexstories boothu kathalu చివుక్కున తలెత్తింది సూర్యాదేవి. తనకు తెలియని జీవితం చాలా వుందనిపించింది. ఒక్కొక్కర్ని కదిలిస్తే ఎన్నెన్ని కథలు, ఎన్నెన్ని కన్నీళ్ళు, ఎన్నెన్ని నిట్టూర్పులు,…

నీ మీద మనసాయరా 4

telugu sex stories boothu kathalu  “ఆఁ” అతను భయంతో బిగదీసుకుపోయి, అంతలో తేరుకుని, “ఏమిటీ!” అంటూనే ఎడమచేత్తో నుదురుపై భాగాన్ని తడుముకున్నాడు. ఏదో వుబ్బుగా తగిలినట్లనిపించింది.…

నీ మీద మనసాయరా 3

telugu sex stories boothu kathalu “అమ్మా! అయ్యా రమ్మంటున్నారు” సరస్వతి చెప్పడంతో బెడ్ రూమ్ లోంచి కింది హాల్లోకి వెళ్ళగా- సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి టెండర్లు…

నీ మీద మనసాయరా 2

telugu sex stories boothu kathalu “వెళ్ళు చాలా లేటయినట్లుంది. దండకం చదివావు కదా. జ్వరం తగ్గిపోతుందిలే” అన్నాను. “నీ జ్వరం నాకిచ్చెయ్యకూడదూ” అన్నాడు. అంతశక్తి ఎలా…