ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 25

telugu sex stories telugu boothu kathalu బ్యాగులో బట్టలు చిందరబందరగా ఉంటే నీటుగా సర్దుదామని బ్యాగులో ఉన్న బట్టలు కిందకి వేసాను బట్టలతో పాటు అడుగున…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 23

telugu sex stories boothu kathalu  చూస్తుండగానే సండే వచ్చింది…ముందే అనుకోవడంతో మాలతి రెడీ అవుతుంది లలిత ఇంటికి వెళ్ళడానికి… రెడీ అయ్యి లలిత ఇంటికి వెళ్ళింది…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 21

telugu sex stories boothu kathalu  పోట్లు బలంగా పోడుస్తూ చివరిసారిగా కార్చుకున్నారు ఇద్దరు… గిరి ఆయాసతో లలిత మీద అలాగే పడిపోయాడు… అలసటతో ఇద్దరు అలాగే…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 20

telugu sex stories boothu kathalu  కాసేపు ఇద్దరి మధ్య మౌనం… లలిత : వెళ్ళాడా…. గిరి.: ఉండు…అతను ఇటుగానే వస్తున్నాడు..ప్రస్తుతం నా ముందు వెల్తునాడు.. లలిత…

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 19

telugu sex stories boothu kathalu  లలిత దగ్గరకు వచ్చి గిరిని గట్టిగా కౌగలించుకోని పెదాలపైన ముద్దు పెట్టి తాలం తియ్యమని చెప్పింది గిరి ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ…