ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 35

telugu sex stories boothu kathalu అలా అనుకోగానే, వాడికీ ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. అంతలోనే అమ్మ చూపు గుర్తొచ్చింది. గుర్తురాగానే, వాడి అంగం మరింత లేచి,…

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 34

telugu sex stories boothu kathalu ప్రమీల పరుగెత్తుకెళ్ళి డోర్ తీసేసరికి పుత్ర రత్నాలు నవ్వుతూ కనిపించారు. కవిత కూడా అక్కడకి చేరుకుంది. వాళ్ళని చూడగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ…