ఆంటీ నీ తల్లిని చేశాను

By | August 26, 2020

telugu sex stories ఆంటీ నీ తల్లిని చేశాను ఇది 3 నెలల ముందు జరిగిన కథ. ఇందులో హీరోయిన్ నా కథలకి రీప్లే ఇచ్చిన ఒక ఆంటీ తో జరిగింది. ఆంటీ పేరు కావ్య. (పేరు మర్చేశను ఎందుకు అంటే వాళ్లు నన్ను నమ్మి నాతో సెక్స్ చేశారు అందుకే వల్ల వివరాలు భద్రం గా ఉంచుతాను).

ఆంటీ సైజ్ (34 32 36) చూడగానే ఆకడే పడేసి దెంగాలి అనిపిస్తాధి. అలా ఉంటది హ ఆంటీ. ఇంకా కథకి వద్దాం, నేను రాసిన పూజ నీ satisfy chesa కథకి ఆంటీ రీప్లే ఇచ్చింది. మా సంభాషణ మి కోసం,

ఆంటీ: హల్లో మీ కథ చదివాను బాగుంది.
నేను: thank you అండీ.
ఆంటీ: రియల్ గా చేశారా?
నేను: హ చేశాను.
ఆంటీ: ఒకెకె నాకు మీ నుండి ఒక సహాయం కావాలి.

నేను: చెప్పండి.
ఆంటీ: నాకు పెళ్ళి అయ్యి 3 సంవత్సరాలు అయింది కాని మాకు ఇంక పిల్లలూ లేరు.
నేను: అయతే నన్ను ఏమైనా సహాయం చేయమంటారా?

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *