ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 14

By | April 26, 2018

telugu sexstories ఇద్దరూ తయారయ్యి కిందకి వచ్చేసరికి, ప్రమీల రమేష్ లు కూడా పని కానిచ్చి రెడీగా ఉన్నారు. “అయ్యిందా?” అన్నట్టు కవిత ప్రమీలకు సైగ చేసింది. అయ్యిందన్నట్టు సైగ చేసి, “మరి నీకో!?” అన్నట్టు సైగ చేసింది ప్రమీల. సక్సెస్ అన్నట్టుగా కళ్ళు ఎగరేసింది కవిత. వీళ్ళు ఇలా సైగ చేసుకుంటుంటే, రవి రమేష్ లు సీక్రెట్ గా చేతులు కలుపుకున్నారు విజయం సాధించిన ఉత్సాహంలో. తరవాత రెండు జంటలూ ఇంటికి చేరుకున్నాయి. ఇంటికి చేరుకున్నాక, ఆడాళ్ళిద్దరూ కింద మిగిలిన ఆడవాళ్ళతో కబుర్లలో పడ్డారు. పిల్లలిద్దరూ గబగబా తమగదిలోకి పోయి,

ఫేంట్ లు విప్పి, బాక్సర్ లు వేసుకొని, డాబా పైకి చేరుకున్నారు. పైకి చేరుకోగానే రమేష్ రవి భుజాలు పట్టుకొని కుదిపేస్తూ, “అబ్బా! మీ అమ్మ సూపర్ రా..” అన్నాడు. “మీ అమ్మ కూడా…స్..అస్సలు వదలాలని అనిపించలేదురా.” అన్నాడు రవి. “ఎలాగైనా ఈ రాత్రికి కూడా సెట్ చేసుకుంటే…హబ్బా…సూపర్ గా ఉంటుంది.” అన్నాడు రమేష్ ఎగ్జైటింగ్ గా. “నిజమేరా…ఏదో చేయాలి…” అంటూ, రవి కొద్దిసేపు ఆలోచించి, “ఒరేయ్! ఇక్కడ చెస్ బోర్డూ, కేరమ్సూ ఉన్నాయా?” అని అడిగాడు. “ఊఁ…ఉన్నాయీ, అయితే!?” అన్నాడు రమేష్. “మా అమ్మకు చెస్ పిచ్చి, మీ అమ్మకు కేరమ్స్ పిచ్చి. మన గదిలోకి మీ అమ్మని పిలిచి కేరమ్స్ మొదలెడతా, నువ్వు మా అమ్మని వాళ్ళ గదిలోకి తీసుకువెళ్ళి చెస్ ఆడుకో..” అన్నాడు నవ్వుతూ. “సూపర్ ఐడియారా…” అని, ఉత్సాహంగా, కిందకి వెళ్ళి కావలసిన సరంజామా తెచ్చేసాడు రమేష్. అంతలో ఎవరో మెట్లు ఎక్కి వస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది.

ఇద్దరూ గబగబాపొయి తొంగి చూస్తే, ప్రమీల వస్తూ కనిపించింది. ఆమెని చూసి, “నీ డార్లింగ్ వస్తుందిరా, పండగ చేసుకో..” అన్నాడు రవి రమేష్ తో కొంటెగా. “అలాగే, నువ్వు కొంచెం సైడ్ అవ్వు.” అన్నాడు రమేష్. “నేను పోయి కిటికీ దగ్గర ఉంటా, కాస్త మీ కార్యక్రమాన్ని నాకు కూడా చూపించు.” అన్నాడు రవి అతన్ని భుజం మీద కొడుతూ. అప్పటికే ప్రమీల దగ్గరకి వచ్చేయడంతో, “అలాగేరా బాబూ, నువ్వెళ్ళు..” అని రవిని పక్కకి తోసేసాడు. అతను మెట్ల పక్కనే నక్కి దాక్కోవడం, ప్రమీల పైకి వచ్చేయడం ఒకేసారి జరిగింది. మెట్ల దగ్గరే ఉన్న రమేష్ ని చూసి, “ఏంట్రా! ఇక్కడే కాపు కాసావ్!? వాడెక్కడా!?” అని అడిగింది. “వాడు స్నానానికి పోయాడు. నువ్వేంటిలా!?” అన్నాడు వాడు. “నేనూ స్నానానికే..” నవ్వుతూ అని, తిప్పుకుంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళబోతూ, వెనక్కి తిరిగి వాడిని చూసి నవ్వి, లోపలకి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె కులుకు చూసి, రవి “అమ్మ నాయమ్మో!!” అనుకున్నాడు. రమేష్ నవ్వుకుంటూ, రవి వైపు చూసి కన్నుకొట్టి, బాక్సర్ తీసేసి, వట్టి అండర్ వేర్ తోనే ఆమె గదిలోకి వెళ్ళాడు. వాడు అలా వెళ్ళగానే, అంతవరకూ పక్కనే నక్కి ఉన్న రవి, నెమ్మదిగా ఆ కిటికీ దగ్గరకి చేరాడు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *