సెక్స్ యూనివర్సిటీ 8

By | October 17, 2020

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 8 మోనికా కూడా త్వరగా బ్రా ప్యాంటి వేసుకుని చూడిదర్ వేసుకుని డోర్ ఓపెన్ చేసింది శేఖర్  గాడు వచ్చాడుఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు అన్నాడుజస్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నం.సరే అని అందరం డిన్నర్ చెయ్యడానికి బయటికి వెళ్ళాం.గౌతమి అని మోనికా ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చింది మోనికా తనని నాకు పరిచయం చేసింది.తన సల్లా వంకే చూస్తున్న్ నేను మోనికా పాయల కంటే పెద్ద పాయలు గౌతమి వి అది గమనించి నా పాయలు చాలదా దాని సల్లు కావాలా నీకు అని మెసేజ్ చేసిందినీ పాయాలే బాగున్నై కానీ దానివి బాగా తెల్లగా ఉన్నాయి కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి అన్నాను
కాబట్టి చూస్తున్న్ అని నేను రిప్లై మెసేజ్ పెట్టాను.
అంతా నచ్చయ తన సల్ల పాలు తాగుతావా అని అడిగింది మోనికా
 అంటే తను కూడా ఇంజెక్ట్ చేసుకుంద అని అడిగానుఔను తానే చెప్పింది నాకు ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరం నుండి తన మొగుడికి పాలు ఇస్తోంది అందుకే అంతే పెద్దగా అయ్యాయి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *