సెక్స్ యూనివర్సిటీ 49

By | January 12, 2021

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 49 నేను మొదట నమ్మలేదు ఒరేయ్ భారత్ నువ్వు ఎవరిని చూసి ఎవరనుకుంటున్నావో తన పేరు మోనికా తన ఫోటో కూడా పంపను కదా ర బాగా చూసి చెప్పు అన్నాను కంగారుగా

ఒరే రాజు నేను ఒకటికి రెండు సార్లు చూసే చెప్తున్నా నీకు
హాస్పిటల్ నర్స్ ఏ చెప్పింది ఆపరేషన్ అయ్యి మూడు రోజులు అయ్యిందాంత
తనని చూస్కోడానికి ఎవ్వరూ లేరు అని చెప్పి
ఎందుకు ర అసలు మాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు ఎందుకు అలా చేసింది అసలు అని బాధ కోపం రెండు వఛై ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అని అడిగాను ఇంకా వారం రోజులు ఉంచుతారంత అని అన్నాడు సరే లే నేను ఇప్పుడే ముంబై స్టార్ట్ ఔత్త నేను వచ్చేవరకు నువ్వు అప్పుడప్పుడు తన హెల్త్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *