సెక్స్ యూనివర్సిటీ 24

By | November 20, 2020

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 24 ఎంతో అంతా బంక మాదిరి బాడీ కి అతికించినట్టు ఉంది ఈ చీర ఎవడు కన్నుకున్నాడో తెలీదు
ఎలా బరిస్తున్నారో ఈ ఆడళ్ళు చీరను అనుకుంటూ అక్కడక్కడ నవ పెడుతుంటే గీక్కుంతున్న
ఈలోపు విగ్ పూలు తెచ్చింది
పెట్టి బాగా ఒక శోబనపు పెళ్లి కూతురు మాదిరి తయారు చేసింది నన్ను
మోనికా పెళ్లి కొడుకు మాదిరి తయారు ఔతుందేమో ఏమో ఏమి జరుగుతుందో అని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న
నువ్వు కూర్చో నేను ఇప్పుడే వస్తా అని వెళ్లిపోయింది
నేను అలా పడుకున్న బెడ్ మీద.
ఇంతలో మోనికా మెసేజ్ చేసింది
కిచెన్ లో పాలు ఉన్నాయి అవి తిస్కుని ఇంకో బెడ్రూం లోకి రమ్మని అబ్బో బానే ఉన్నాయి కోరికలు దీనికి
బానే ప్లాన్ చేసింది నేను అనుకున్నట్టు గానే మా ఇద్దరికీ శోబనం మాదిరి అయితే నేను అమ్మాయి మాదిరి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *