నా పేరు సన్నీ 241

By | January 12, 2021

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 241 తపించిపోక ఏం చేయమంటావు అక్క. మా ఆయనతో వచ్చే సుఖం ఈ వంకాయలతో ఎక్కడ వస్తుంది. అయినా సంవత్సరం పొడుగునా వంకాయలు మార్కెట్ లో దొరకవు కదా అంటూ సిగ్గుపడింది అలక. …. వంకాయలు దొరకకపోతే ఏంటి మరొ కూరగాయను చూసుకో. లేదంటే ఇంకొక మగాడిని ఎవరినైనా ఏర్పాటు చేసుకో. …. ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అక్కా! ఇంకొక మగాడి గురించి ఆలోచించాలి అంటే నాకు భయంగా ఉంటుంది. అలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకొని నా పరువు పోగొట్టుకోలేను. …. పరువు పోగొట్టుకోమని ఎవరు చెప్పారు. నువ్వు బయట మగాడు ఎవరి దగ్గరైనా పడుకుంటేనే కదా నీ పరువు పోయేది. కానీ నీ పరువు పోకుండా నిన్ను సుఖపెట్టే మగాడిని ఎవరినైనా చూసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. …. అలక మొహంలో కొంచెం సంతోషం కొంచెంసిగ్గు మరియు కొంచెం భయం కలగలిపిన భావాలు తొణికిసలాడుతూ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *