నా పేరు సన్నీ 200

By | October 17, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 200 సోనియా అత్తయ్యను చెంపదెబ్బ కొట్టింది అన్న మాట విని నాకు మళ్ళీ గుద్దలో మంట మొదలయ్యింది. సోనియా అత్తయ్యను చెయ్యి చేసుకుంది అంటే, నన్ను అయితే ఏకంగా గన్ తో షూట్ చేస్తుంది. అక్క మాటలు వింటూ ఉంటే నాకు సోనియా అంటే మరింత భయం పట్టుకుంది. …. అవును బాబు, ఆ సమయంలో నేను కిచెన్ డోర్ దగ్గర నిల్చొని అదంతా చూశాను. కొద్ది రోజులలో నేను కూడా సోనియాను లోబరుచు కోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడిని. కానీ గీత పరిస్థితి తన ఎర్రబడిన చెంప చూసి నా ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నాను. అసలే సోనియాకు చాలా కోపం ఎక్కువ అని అన్నాడు మామయ్య. …. నీయమ్మ, ఇప్పుడు నాకు అంతా అర్థం అవుతుంది. సోనియాను నాకోసం ఓప్పించమని అడిగినప్పుడు శోభక్క తన వల్ల కాదని చెప్పేసింది. ఇకమీదట ఈ హిట్లర్ సోనియాకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. పొరపాటున కూడా తన దగ్గరకు వెళ్లానంటే నమిలి మింగేస్తుంది. …. అరే మీ మాటల్లో పడి అసలు విషయం మర్చిపోయాను. ఈరోజు సోనియా ఇంట్లో ఉంది. తను ఇంట్లో ఉండగా మనమందరం కలిసి ఎలా ఎంజాయ్ చేయగలము అని అంది అమ్మ. …. నువ్వేమీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కొంచెం సేపు వెయిట్ 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *