అమ్మ 57

By | October 11, 2020

telugu sex stories అమ్మ 57 నేను కాళ్ళు తెరిచి చూసా అది నా అమ్మ, ఇంకా నేను వెంటనే స్పృహ లోకి వచ్చి లేచి మా అమ్మను వొంగోబెట్టాను. మా అమ్మ వొంగొంది.నేను నా మొడ్డను తీసి మళ్ళీ దెంగడం ప్రారంభించా, కానీ ఆ మత్తులో పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా దెంగలేక పోయాను. అంతలో బయట డోర్ కొడుతున్నారు. నేను మత్తులో ఉన్నాను కాబట్టి, కొంచెం కొంచెమ్ అర్థం అవుతుంది.మా అమ్మ లేచి మెల్లిగా పోయి తూలుతూ డోర్ తీసింది, బయటనుండి ఒకేసారి ఒక పెద్ద గుంపు లోపలికి వచ్చి మా అమ్మను బయటకు ఎత్తుకెళ్లారు,నేను మత్తులో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడే పడిపోయాను, ఈసారి దీనిని, ఇద్దరాం స్పృహ లో ఉన్నప్పుడు దెంగాలి అని అనుకుంటూ మెల్లిగా మత్తుగా నిద్రలోకి జారుకున్నాను.అలా ఎంతసేపు నిద్రపోయానో తెలీదు,నా ఫ్రెండ్ గాడు అదే కమల్ గాడు వచ్చి లేపాడు.కమల్ ;; ఏంట్రా రాత్రి పోయి ఆ ప్రిన్సిపాల్, లెక్చరర్ భార్యలను తెస్తా అన్నావు, రాత్రంతా బాగా తాగి పడిపోయావ ?నేను ;; ఇప్పుడేంత అయ్యిందికమల్ ;; పొద్దున ఆరయ్యింది.
నేను ;; మరి మిగితా వాళ్ళు ?
కమల్ ;; వాళ్ళు నిన్న రాత్రే వెళ్లారు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *