అమ్మ 56

By | October 9, 2020

telugu sex stories అమ్మ 55 లోపల అంతా సందడి సందడిగా ఉంది, కొందరు మందు తాగుతున్నారు, కొందరు ఎగురుతున్నారు, కొందరు అరుస్తున్నారు, మా అమ్మ ఎక్కడా అని చూసా, మా అమ్మ అక్కడే డైస్ పైన పైట తీసేసి, జాకెట్, లంగా మీదనే ఉండి, డాన్స్ చేస్తుంది, మా అమ్మ చుట్టూ ఒక పది మంది మా అమ్మను తౌచింగ్స్ చేస్తూ డాన్స్ చేస్తున్నారు.మా అమ్మ కూడా కొంచెం తాగిందనుకుంటా తూలుతూ డాన్స్ ఎస్తుంది.
ఆ డిజె సౌండ్స్ కి, మంచి ఊపు మీద ఉన్నారు అందరూ, నేను వెళ్లి డైస్ మీద ఉన్న మా అమ్మను ముద్దు పెట్టా, మా అమ్మ కూడా ఏమనకుండా పెట్టించుకుంది.నేను మా అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని నలుపుతున్నా, అంతలో పక్కనే ఉన్న సీనియర్లు, మా అమ్మ ని చుట్టుముట్టి నన్ను పక్కకు తోసారు, నాకు కాలింది,
టైం కోసం ఎదురుచూస్తూ సైలెంట్గా పక్కన నిలబడి ఉన్నాను.అంతలో నా మొహం మీదకు మా అమ్మ చిరిగిన లంగా, చిరిగిన జాకెట్, వచ్చి పడ్డాయి, అవి తీసేసి పక్కన పాడేసా, అంతలో ఇంకోటి వచ్చి నా మీద పడింది, అదే బ్రా, పాంటీ,అంటే ఇప్పుడు మా అమ్మ నగ్నంగా ఉందన్నమాట,
అంతలో మా అమ్మ గట్టి గట్టిగా మూలుగుతుంది. అంటే ఈ నాయళ్లు అప్పుడే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *